Invoering nieuwe privacywetgeving – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

20 maart 2018

Invoering nieuwe privacywetgeving – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei 2018 zal deze wet vervangen worden door een in heel Europa geldende verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG verschilt op een aantal punten van de Wbp en gaat strenger om met privacy. Zo worden de rechten van de personen over wiens privacy het gaat, versterkt en uitgebreid. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met het houden van toezicht op naleving van de wetgeving. Kerken nemen een bijzondere positie in binnen het maatschappelijke veld. Om die reden is het op dit moment nog niet op alle punten duidelijk wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor kerkgenootschappen. Buiten alle twijfel heeft deze wetgeving impact op kerkelijke gemeenten.

 

Op onze website kunt u richtlijnen voor een gemeente, inclusief een praktische checklist vinden. Ook zijn er voorbeelddocumenten beschikbaar.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit