Informatie voor kerkvoogden online!

08 december 2017

In de afgelopen jaren zijn door de redactie van de Nieuwsbrief voor kerkvoogden veel onderwerpen die betrekking hebben op het beheer van de gelden en goederen nader uitgewerkt en beschreven.

Al deze artikelen en onderwerpen zijn geïnventariseerd en waar nodig geactualiseerd en staan nu online op de website van de HHK. De informatie is onderverdeeld in de volgende rubrieken: Organisatie, Administratief, Financiën, Gebouwen, Geldwerving, Kerkelijk werkers, Predikanten en Vrijwilligers. Naast de indeling in rubrieken is er een handig trefwoordenregister beschikbaar.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit