Ds. L.W.Ch. Ruijgrok koninklijk onderscheiden

17 maart 2017

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Poortvliet, is vrijdagmorgen tijdens de synodevergadering van de Hersteld Hervormde Kerk op 17 maart koninklijk onderscheiden. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De predikant ontving de onderscheiding, omdat hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd (Orderreglement, art 2.2a), aldus de burgemeester van de gemeente Tholen, mevrouw G.J. van de Velde - de Wilde.

Ds. Ruijgrok heeft de Hersteld Hervormde Kerk in de periode van 2005-2011 als scriba gediend en werd hierna verkozen tot preses.  Hij was reeds twee keer herkozen, waardoor hij als preses niet herkiesbaar was.
In de periode 1997-2005 was ds. Ruijgrok eerst lid en vanaf 2000 voorzitter van het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het Comité zag het tot zijn taak om aan het grondvlak duidelijk te maken waarom niet meegegaan kon worden met een fusie tussen hervormden, gereformeerden en luthersen. 

Van 1990-2004 was ds. Ruijgrok scribent van het Gereformeerd Weekblad. Het blad had op het hoogtepunt tussen de 8.000 en 9.000 abonnees. Later was hij lid van de commissie die het Kerkblad instelde, een commissie die het kerkelijk jaarboek uitgaf en eindredacteur van het ledeninformatieblad ‘Zicht op de kerk’.

In de periode van 1990-1998 was ds. Ruijgrok preses van de classis Brielle. Daarnaast was ds. Ruijgrok vanaf 2005-2017 lid van de commissie opleiding en vorming in de Hersteld Hervormde Kerk.

Uit de toespraken bleek dat ds. Ruijgrok in het bijzonder wordt gewaardeerd vanwege zijn deskundige inbreng en leiding. Hij gaat op een zeer integere wijze met andere mensen om. Bij de besluitvorming heeft hij een scherp oog voor details, zoals het zorgvuldig formuleren van zaken. Daarbij werkt hij op een zeer ordelijke wijze. Van zijn grondige kennis van de kerk, kerkgeschiedenis en theologie wordt dankbaar gebruik gemaakt.

Ds. Ruijgrok benadrukte dat wij als zondaren van Zijn genade mogen leven en wees naar Boven met de woorden ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen’. De ceremonie werd afgesloten met het zingen van Psalm 72 vers 11.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit