Bijna beschikbaar! Kinderevangelisatie- methode BIJ DE HAND

09 maart 2017

Veel kinderen in Nederland hebben nog nooit gehoord over de Heere Jezus. De noodzaak om kinderen te bereiken met het Evangelie is dringender dan ooit. 

Om het kinderevangelisatiewerk in gemeenten te ondersteunen is daarom in opdracht van de commissie evangelisatie de kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND ontwikkeld. De methode kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld een VakantieBijbelweek of kinderclub. De kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND bestaat uit vier toerustingsdelen en twee lessenseries. De toerustingsdelen zijn bedoeld als achtergrond. Hierin zijn praktische aanwijzingen te vinden voor het organiseren en leiden van een kinderclub. Ook wordt er in gegaan op de vraag: Hoe spreek ik met kinderen over het geloof? In de lessenseries vindt u volledig uitgewerkte lessen. 

Een overzicht van de methode en een voorbeeldles is hier te vinden. De kinderevangelisatiemethode is binnenkort te bestellen via de website. Wilt u een of meerdere exemplaren ontvangen? Geef dit dan vast door via depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl met daarbij de vermelding om welke delen het gaat.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit