Bezoek aan Malawi door de GDC

07 april 2017

Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie voedsel- en noodhulppojecten van de Reformed Presbyterian Church in Malawi. 

Malawi is een land wat de afgelopen jaren geteisterd werd door overstromingen en honger. Om samen met de kerk te plaatse na te denken over een meer structurele aanpak van het voedselprobleem brengen twee leden van de generale diaconale commissie ds. J. Joppe en de heer H. Smits een bezoek aan Malawi. Hieronder leest u meer over de eerste ervaringen!

Aankomst en welkom
Gisteren tegen de avond (4/4) zijn wij aangekomen hier in Malawi. Wij werden hartelijk welkom geheten door de leden van het zendingsteam, de fam. Van der Bas en de fam. Ju.

Vanmorgen (5/5) zijn wij begonnen met een aftrap. We spraken met de scriba en voorzitter van de generale synode, rev. Kalulu en pastor Katunja. Zij mochten de vreugden en de zorgen in de gemeenten met ons delen. Vreugde om het feit dat God aan het werk is in het leven van leden van de gemeenten. Maar ook zorgen over de economische toestand van het land, waardoor het moeilijk is om als kerk zelfstandig te functioneren. Wij spraken af om samen de komende week na te gaan op welke manier de generale diaconale commissie bij zou kunnen dragen aan een meer structurele aanpak voor het voedselprobleem in Malawi.

Bezoek Stephanos en Timotheos
’s Middags bezochten wij de organisaties Stephanos en Timotheos. Zo kregen wij een goed beeld van het werk dat zij in Malawi uitvoeren. Als het om de problemen gaat waar men in Malawi mee te kampen heeft, dan zijn die enorm. Het is mooi om te zien hoe de projecten van deze organisaties een verschil maken in de levens van mensen.

Graag willen we uw gebed vragen. Er is ook nu, na de oogsttijd, nog steeds sprake van ondervoeding. En dat ondanks de over het algemeen goede oogst dit jaar. Gebed ook voor de uitkomst van de besprekingen van deze week met een groot aantal hulporganisaties hier ter plaatse. En bovenal dat het Evangelie zijn voortgang mag hebben, hier in Malawi en wereldwijd!

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit