Benoeming preses en scriba Hersteld Hervormde Kerk

17 maart 2017

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk heeft op 17 maart ds. R.P. van Rooijen, Oosterwolde, benoemd tot preses. Tevens benoemde de synode ds. L.W.Ch. Ruijgrok tot scriba. 

Ds. Ruijgrok was reeds twee keer herkozen en daarom als preses niet herkiesbaar. Hij volgt ds. R.P. van Rooijen op, die in 2016 verkozen werd tot scriba.

Verder werd als lid van het breed moderamen ouderling P.D. Knöps uit Nieuwe-Tonge gekozen in de vacature van oud-ouderling Van der Vlies.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit