Benoeming directeur kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk

17 maart 2017

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk heeft op 17 maart dhr. J. ten Klooster, Putten, benoemd tot parttime directeur van het kerkelijk bureau. Hij volgt dhr. B. Noteboom op. 

Dhr. Ten Klooster heeft brede kerkelijke ervaring. Zo was hij onder meer lid van de generale diaconale commissie HHK, scriba van de kerkenraad van de HHG te Putten en voorzitter van de diaconie van de HHG te Putten.


Daarnaast heeft hij de nodige ervaring in het aansturen van organisaties zowel op managements- als op financieel terrein. Thans is hij directeur van de Stichting In de Rechte Straat (2009) en de Stichting Bible League (2014). In verband met zijn benoeming zal hij zijn werkzaamheden voor de Stichting Bible League beëindigen. Hij zal zijn werkzaamheden uiterlijk op 1 juni a.s. aanvangen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit