Meer over Kerkplein

‘Je man, zoon of dochter zal maar militair zijn …’

Contactdag militairen HHK 2016 aangrijpend en emotioneel

De contactdag militairen 2016 was door het relaas van gastspreker, de heer Ruud Smeehuijzen, aangrijpend en emotioneel, maar ook een praktische les in menselijke hulpverlening en Godsvertrouwen.

De openingswoorden zijn van ds. J. den Boer met een korte meditatie over het tekstgedeelte uit Efeze 6:10-20 over de geestelijke wapenrusting die God aan mensen ter beschikking stelt. Neem daarbij de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest dat het Woord van God is.

De heer Smeehuijzen vertelde de deelnemers aan de contactdag hoe hij en zijn vrouw reageerden op het bericht van het Ministerie van Defensie dat hun zoon Timo op 15 juni 2007 omkwam bij een zelfmoordaanslag in Tarin Kowt, Afghanistan. De avond daarvoor had Smeehuijzen zijn zoon nog telefonisch gesproken. Timo was nog vol goede moed en hij geloofde in de zinvolheid van de missie, waarbij de Nederlandse militairen, naast veiligheid en vrede,  projectmatig hulp verleenden aan de bevolking en heel specifiek aan de bouw van een school voor de kinderen van Tarin Kowt. Ruud Smeehuijzen heeft na de dood van zijn zoon Timo aan dit project, dat in 2013 werd voltooid, middels Save for Children, meegewerkt.

De geestelijke strijd om het verlies van hun zoon te accepteren en een plaats te geven in hun eigen leven werd door het echtpaar Smeehuijzen totaal verschillend beleefd. Zij bleef vasthouden aan menselijke hulpverlening vanuit defensie. Hij vond na veel geestelijke strijd rust in de woorden uit de Bijbel (Johannes 1) toen hij begreep dat Christus het Leven en het Licht van de mensen was. Dat Christus ook de God was Die de wereld schiep en dat Hij de Almachtige en alles Besturende was. Die omwille van de zonden van de mens naar deze aarde werd gezonden en daar moest lijden en sterven, uit de doden moest opstaan en naar de hemel teruggaan om die zondige mensen met God te verzoenen.

Het besluit van God is door mensen niet om te keren. God steunde en hielp hem in geestelijke en fysieke zin bij het aardse leven en om zijn gebed werkelijkheid te laten worden om zijn leven in dienst te stellen van Christus. Na veel zoeken mocht hij vrede en rust vinden bij een evangelische gemeente in de Amsterdamse Bijlmermeer.

De contactdag werd om ongeveer 14.30 uur afgesloten met het zingen van Psalm 121 en gebed.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit