Meer over Kerkplein

Contactdag 2015

Bewapend met en gewapend tegen
… is het thema van de contactdag militairen op D.V. zaterdag 28 maart a.s.!

Voor wie?
De werkgroep militairen nodigt de christen militairen van alle krijgsmachtdelen; veteranen WO II en alle veteranen van alle  naoorlogse missies van Libanon tot Mali, de achterban van (uitgezonden) militairen; en alle persoonlijk belangstellende betrokkenen van harte uit!

Programma
De generaal b.d. Arie Vermeij zal op deze dag uitvoerig ingaan op zijn militaire loopbaan, maar ook op de vele gedraaide missies in Libanon, Bosnië, twee keer Afghanistan, Irak, Afrika etc. Hij zal ons ongetwijfeld kunnen vertellen dat een moderne troepenmacht niet meer is bewapend met kruiken, fakkels en bazuinen (Richteren 7). Toch zal hij, als christen-militair, ook willen getuigen van de Goddelijke wapenrusting (Efeze 6).

Waarom een contactdag?
Het gevolg van een militaire missie kan nogal eens zijn dat de individuele militair daarna te kampen heeft met (heftige) emoties of lichamelijke en geestelijke trauma’s. Ook het thuisfront van de uitgezonden militair heeft vaak te maken met angstgevoelens en stress. De werkgroep militairen wil mede door deze contactdag een hand en een voet zijn voor de veteraan, individuele militair en hun achterban. Een (geestelijk) gesprek en een luisterend (geestelijk) oor, kunnen de handreiking zijn tot adequate hulpverlening.
De acceptatie van het specifieke van ‘het militair zijn’ ligt in het bijzonder bij de ultieme bereidheid het leven te geven in het belang van de door Nederland geformuleerde veiligheidsdoelstelling, die met name tot uiting komt bij missies in het buitenland. De ‘dienstplicht’ bracht het dienen in de krijgsmacht binnen veel gezinnen. Dienen als beroepsmilitair kent bij velen in de reformatorische kring toch de nodige scepsis. Aandacht en meeleven van kerk en gemeente is van grote waarde.

Aanmelden
De spreker(s) staan garant voor een boeiende, informerende dag. Kern van de dag zal echter ook de onderlinge ontmoeting zijn en de gelegenheid ervaringen te delen.

Komt u en komen jullie op D.V. zaterdag 28 maart a.s. ook naar Echos Home De Landing, Deelenseweg 28, 6816 TS (Arnhem) Schaarsbergen?  Tussen 10.00 en 10.30 uur is de ontvangst met koffie. De gastheer David Mammen ontvangt u graag. Geplande einde is ca. 14.45 uur.

Graag opgeven bij de secretaris, tel. 0528-26 45 99; email: harmengels@kpnplanet.nl of het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk, 0318-50 55 41; email: bureau@hersteldhervormdekerk.nl.

Namens de werkgroep,
Secretaris H. Engels

De werkgroep militairen Hersteld Hervormde Kerk bestaat uit:
Ds. J. den Boer, voorzitter, ex legerpredikant en veteraan
Ouderling H. Engels, secretaris, majoor b.d. Kmar en veteraan
Reina Koetsier, sergeant 1, verpleegkundige
Marleen Visscher-van Rhijn, korporaal, verpleegkundige
Kees van Rossum, korporaal, verpleegkundige

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit