Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC Veenendaal

Tel. (0318) 50 55 41
Email bureau@hersteldhervormdekerk.nl


Directeur:
Hans ten Klooster

Administratie:
Elriëtte Haanschoten - van de Beek
Martien Janssen
Bianca Post - Bruggeman

Secretariaat:
Maartje de Kloe
Simone Kool
José Kwakkel
Anne Petra Toering - Westeneng
 

U kunt hier het declaratieformulier downloaden. Klik hier voor de regeling van de kostendeclaraties. 

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit