Kerstconcert Con Amore en Garder Mannenkoor HHG Putten

Op D.V. 9 december zal het christelijk Mannenkoor “Con Amore”  uit Elspeet onder leiding van Gerrit Knikker en het “Garder Mannenkoor” onder leiding van Sjaak van Wijngaarden komen zingen in de Hersteld Hervormde Kerk te Putten.

09 dec2017

Het orgel zal bespeeld worden door Gerwin Boswijk en Roelof van Middendorp bespeelt de piano.

De kerk is open vanaf 19.00 uur en het concert begint om 19.30 uur. Ds R. van de Kamp verzorgt de opening, appëlwoord en de sluiting. De opbrengst van de collecte is voor de Commissie Israël met als bestemming de financiering van een inloophuis in Dimona. De plaats Dimona ligt in de Negev woestijn en heeft circa 40.000 inwoners. Het inloophuis is gecreëerd in een pand in het centrum van het stadje wat al enige tijd leeg stond. Het echtpaar Albert en Esther Knoester werken hier. Zij ondersteunen de Messias belijdende gelovigen en hun gemeenten. Voor foto`s verwijzen wij u naar de website: www.hhgputten.nl.

Behalve tijdens het concert zal er ook een collecte gehouden worden bij de uitgang, deze is bestemd voor de onkosten van deze avond. Tevens is er een verkooptafel aanwezig met producten uit Israël.

Hierbij wordt u allen van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit