Organistendag 2015

17 februari 2015

Dr. P.C. Hoek, docent Praktische Theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie) en Sander van den Houten (organist van de Broederkerk en Burgwalkerk in Kampen) hielden voor zo’n 140 organisten, kerkenraadsleden, kerkvoogden en predikanten een samenspraak over muziek in de eredienst. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit