Meer over Nieuws

Inzameling goederen st. Nachamu, Nachamu Ami

12 oktober 2017

Vooraf aan het stamppottenbuffet, 10 november, kunt u hulpgoederen voor deze stichting bij de kerk brengen.

Welk doel: Stichting Nachamu, Nachamu Ami

Deze Hebreeuwse woorden vinden we terug in Jesaja 40 vers 1: Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God”. Door deze woorden weet de stichting zich opgeroepen en aangespoord. In dit Bijbelvers roept de God van Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël. Het doel van de stichting is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. De stichting brengt dit in de praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Deze steun is gericht op het Joodse volk in zijn geheel. De goederen met als bestemming Israël vertrekken per schip via de haven van Rotterdam. Onze doelstelling is niet dat we sturen wat we hebben, maar dat we geven wat nodig is. Oftewel, we proberen zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen.

Wat kunt u doen?

Vooraf aan het stamppottenbuffet, 10 november,  kunt u hulpgoederen bij de kerk brengen. Het is erg belangrijk dat deze goederen schoon en nog goed bruikbaar zijn. U kunt denken aan dekens, linnengoed, kleding, speelgoed, baby-uitzet zoals kleertjes, kinderledikanten en huishoudelijke artikelen.

De vrouwenvereniging “Aan Zijn voeten”