• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Welkom bij de landelijke evangelisatiedag – aanmelding open!

09 januari 2018

In de Bijbel zegt de Heere Jezus dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwig leven. Dit is het waard is om gedeeld te worden met iedereen die op ons pad komt. 

Op D.V. 10 februari is er in Lunteren een landelijke evangelisatiedag met als thema ‘Het Evangelie betuigen’. Nieuw dit jaar zijn twee workshopsrondes voor jongeren (12-16 jaar en 16-25 jaar). Voor kleine kinderen is er kinderoppas.

Meer informatie over het programma en de workshops is te vinden op de website. Daar kunt u zich ook aanmelden. We heten u graag welkom in Lunteren!

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: