• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Terugblik evangelisatiedag

17 februari 2017

Op zaterdag 11 februari vond in Woudenberg de jaarlijkse evangelisatiedag plaats.

Deze dag, bedoeld om gemeenteleden toe te rusten in het evangelisatiewerk, werd bezocht door zo’n 150 belangstellenden. Ds. G. van den Brink, predikant in Rotterdam-Kralingse Veer sprak over evangelisatie aan de postmoderne mens. Een advies wat hij meegaf is om de woorden van de Heere Jezus zelf te gebruiken in gesprekken over het christelijk geloof. In workshops dachten de deelnemers na over het spreken over goed en kwaad en de manieren waarop je Bijbelse waarheden kunt uitdragen. Een aantal deelnemers gingen ’s middags op straat het gesprek aan met inwoners van Woudenberg. De bijeenkomst werd geopend door ds. A. A. F. van de Weg, voorzitter van de commissie evangelisatie. Het stond stil bij het leven van Rachab. In haar leven wordt duidelijk zichtbaar dat Gods Geest ons verwachtingspatroon doorbreekt. De Heere is het ook die Zijn zegen wil geven op het evangelisatiewerk, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

De hoofdlezing van ds. G. van den Brink is hier na te luisteren. Bekijk de foto's!

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: