• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Pannenkoekenactie JV Sola Fide HHG IJsselmuiden-Grafhorst

27 juni 2016

De JV Sola Fide heeft een actie gehouden voor de Evangelisatiepost in Den Helder.  

Nadat evangelist Korving op 20 februari van dit jaar een Thema-avond heeft verzorgd, heeft de JV Sola Fide van de HHG IJsselmuiden-Grafhorst aansluitend op 23 April een actie gehouden waarvan de opbrengst voor de Evangelisatiepost in den Helder bestemd was. We hebben een pannenkoekenrestaurant ingericht waar gemeenteleden konden komen eten. De actie was zeer geslaagd en heeft het mooie bedrag van € 1262,00  opgebracht ten behoeve van het evangelisatiewerk in Den Helder. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: