• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Oproep folderactie Den Haag – D.V. 24 juni 2017

01 juni 2017

D.V. zaterdag 24 juni organiseert de classicale evangelisatie commissie van de classis West een folderactie in Den Haag. 

De bedoeling is om circa 15.000 folders te verspreiden. Aanwezigen worden tussen 8.30 en 9.00 uur verwacht in het kerkgebouw van de Pax Christi ten Den Haag. Meer informatie over het programma is hier te vinden. Uw/jouw hulp is welkom! 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: