• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Nieuwe Hemelvaartsfolders

15 mei 2017

Er zijn een tweetal nieuwe folders uitgekomen voor het heilsfeit Hemelvaart.

De korte versie is laagdrempelig, met eenvoudige tekst. De lange versie gaat meer in op bepaalde Bijbelteksten rondom Hemelvaart. Van harte aanbevolen. De folders kunt u bestellen via de nieuwe bestelwebsite

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: