• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Folder Refo500

13 juni 2017

De Bijbel is het levende Woord van God. Wat is het nodig dat iedereen de boodschap van het Evangelie hoort! 

En wat is het belangrijk dat mensen zelf de Bijbel gaan lezen, onderzoeken en begrijpen. Daarom is het al een hele tijd mogelijk om Bijbels aan te schaffen via de website van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze Bijbels zijn goedkoop en makkelijk uit te delen. U kunt kiezen uit een hele Bijbel of alleen het Nieuwe Testament. Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om rondom de herdenking van 500 jaar Reformatie Bijbels uit te delen. In verband daarmee is een speciale folder ontwikkeld waarin gewezen wordt op het grote geschenk van de Reformatie: de Bijbel in de eigen taal. U kunt de speciale Refo500 folder bestellen op http://evangelisatiefoldershhk.nl/wpcproduct/1408-refo500/.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: