• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Folder Halloween

18 oktober 2017

De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe folder rondom Halloween. 

Op 31 oktober wordt Halloween gevierd. Aangezien dit feest steeds populairder wordt, hebben wij de folder ‘Halloween onschuldig?’ ontwikkeld.
In deze folder willen wij waarschuwen voor de duisternis, maar ook heenwijzen naar het Licht.

Daarnaast is er een infobrief samengesteld, bedoeld als toerusting voor hen die het gesprek over Halloween aangaan met andersdenkenden. 

Klik hier om de folder te bestellen. Klik hier om de informatiebrief te lezen.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: