• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Cursus evangelisatie in Middelharnis

11 juli 2017

Vanuit de commissie evangelisatie wordt er komend seizoen ook een cursus evangelisatie georganiseerd in Middelharnis.  

Deze cursus is bedoeld voor alle gemeenteleden die meer willen leren om in gesprek te gaan met niet-gelovigen en andersdenkenden. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten die op zaterdagochtend worden gehouden (data (D.V.): 16 september, 30 september, 14 oktober, 18 november, 2 december, 16 december, 13 januari, 20 januari, 10 februari, 3 maart, 24 maart en 14 april).

Meer informatie over de cursus en het aanmeldingsformulier treft u op de website: www.hhk.nl/cursus-evangelisatie.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: