• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Cursus evangelisatie

04 april 2017

Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan. 

Vanaf D.V. september 2017 organiseert de commissie evangelisatie voor de vierde keer een cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen.

Cursus op andere locatie
De werkgroep komt graag in contact met gemeenten die de cursus in hun eigen regio/classis willen organiseren. Bij voldoende deelname is er de mogelijkheid om de cursus in uw eigen omgeving vorm te geven. Er zijn minimaal 10 cursisten nodig.

Aanmelden
Wilt u meer weten over deze cursus? Stuur dan een e-mail naar evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl  of bel naar het kerkelijk bureau (tel: 0318-505541). Aanmelden kan via deze link, bij voorkeur voor D.V. 1 september 2017.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: