• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Bijna beschikbaar! Kinderevangelisatie- methode BIJ DE HAND

09 maart 2017

Veel kinderen in Nederland hebben nog nooit gehoord over de Heere Jezus. De noodzaak om kinderen te bereiken met het Evangelie is dringender dan ooit. 

Om het kinderevangelisatiewerk in gemeenten te ondersteunen is daarom in opdracht van de commissie evangelisatie de kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND ontwikkeld. De methode kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld een VakantieBijbelweek of kinderclub. De kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND bestaat uit vier toerustingsdelen en twee lessenseries. De toerustingsdelen zijn bedoeld als achtergrond. Hierin zijn praktische aanwijzingen te vinden voor het organiseren en leiden van een kinderclub. Ook wordt er in gegaan op de vraag: Hoe spreek ik met kinderen over het geloof? In de lessenseries vindt u volledig uitgewerkte lessen. 

Een overzicht van de methode en een voorbeeldles is hier te vinden. De kinderevangelisatiemethode is binnenkort te bestellen via de website. Wilt u een of meerdere exemplaren ontvangen? Geef dit dan vast door via depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl met daarbij de vermelding om welke delen het gaat.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: