• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Bijbelcursus De Brug (met online begeleiding)

22 augustus 2017

Sinds kort is het mogelijk om via de evangelisatiewebsite www.zien-en-geloven.nl een bijbelcursus te volgen.

Deze cursus is bedoeld als een laagdrempelige kennismaking met het christelijk geloof. Een deelnemer krijgt een boekje thuisgestuurd en kan thuis in eigen tempo de lessen doorwerken. Een team van vrijwilligers staat klaar om de cursisten hierbij per email persoonlijke begeleiding te geven. De afgelopen maand zijn de eerste aanmeldingen hiervoor al binnengekomen en de eerste cursussen zijn gestart.

Deze online bijbelcursus biedt een prachtige, laagdrempelige manier om met het christelijk geloof kennis te maken. Als u/jij mensen kent, die zo’n cursus willen volgen, wijs dan gerust op deze mogelijkheid!

Meer informatie is te vinden op http://www.zien-en-geloven.nl/online-bijbelcursus/. Via deze link is het ook mogelijk zich voor de cursus aan te melden.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: