• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Bestel de kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND via de website!

03 mei 2017

Inmiddels is de kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND te bestellen via de website! U kunt uw keuze maken uit een toerustingsdeel en de lessenseries ‘Het Leven van Jezus’ en ‘Rondom Jezus’. 

In het toerustingsdeel wordt aandacht besteed aan het starten en het leiden van een kinderclub en het spreken met kinderen over God.  Ook wordt er ingegaan op verschillen tussen de islam en het christelijk geloof en wat dit betekent voor kinderevangelisatie.

Website: http://evangelisatiefoldershhk.nl/

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: