• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Als gemeente het evangelisatiewerk in Andelst-Zetten, Den Helder of Schiedam ondersteunen

03 mei 2017

Om gemeenten die over onvoldoende middelen beschikken bij te staan, is het fonds evangelisatie opgericht. De commissie evangelisatie steunt momenteel het evangelisatiewerk in Andelst-Zetten, Den Helder en Schiedam.

De commissie evangelisatie is blij met giften van gemeenteleden die dit werk mede mogelijk maken. Inmiddels is het mogelijk om als gemeente zich voor langere tijd te verbinden aan een van deze projecten. Onlangs is hierover een brochure gestuurd naar kerkenraden. Hierin leest u meer over de mogelijkheden.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: