• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Promofilm cursus evangelisatie

27 juni 2017

In september 2017 gaat voor de vierder keer de cursus Evangelisatie van start. De cursus is bedoeld om jong en oud toe te rusten om het Evangelie in de eigen omgeving uit te dragen.

De data voor de cursus in Kesteren/Opheusden zijn: D.V. 9 en 30 september, 21 oktober, 11 en 25 november, 16  december, 13 en 27 januari, 24 februari en 17 maart. 

Aanmelden voor deze waardevolle cursus kan via de website.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: