• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Landelijke evangelisatiedag

Bij leven en welzijn vindt op zaterdag 10 februari 2018 weer de Evangelisatiedag plaats. Een dag van toerusting, bemoediging en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij het evangelisatiewerk.  

10 feb2018

Vanwege de toenemende belangstelling voor deze dag is er dit jaar gekozen voor een grotere locatie met meer zaalruimte en meer ruimte voor ontmoeting: het nieuwe kerkgebouw van de HHG te Lunteren (Haverkamp 1, Lunteren).

Het programma bestaat uit een hoofdlezing door ds. W. van Vlastuin: Het Evangelie betuigen. Daarna zijn er twee workshoprondes waarin op een praktische manier ingegaan wordt op verschillende kanten van het Evangelisatiewerk.

Nieuw dit jaar zijn de workshops voor jongeren. Speciaal voor de doelgroep 12 tot 16 jaar en de groep 16 tot 25 jaar zijn er twee workshops.

Aanmelden voor de workshops kan op de website. Tijdens deze dag is er kinderopvang. Als u daar gebruik van wilt maken kan dat door uw kinderen opgeven via de website.

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Een lunchpakket mag u zelf meenemen. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: