• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Landelijke evangelisatiedag

Elke christen heeft de roeping met anderen te spreken over God, Christus en het Evangelie. Daarbij houd je rekening met hoe de ander is. Als Paulus met de Joden sprak in de synagoge, deed hij dat anders dan met de Grieken op de Areopagus.

10 feb2018

Verder informatie over de landelijke evangelisatie wordt t.z.t. op de website geplaatst.

 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: