• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Toegang tot identiteitsgebonden jeugdzorg voldoende?!

03 mei 2017

Na jaren van voorbereiding zijn per 1 januari 2015 de decentralisaties binnen het sociale domein ingevoerd. Daarmee zijn burgerlijke gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk en inkomen (Participatiewet) en de maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Recent werd een kort onderzoek uitgevoerd onder groepen scholen, zorgaanbieders, kerken en de overheden. Met als doel om te kijken of er problemen zijn in de toegang tot de identiteitsgebonden jeugdzorg. En hoe de veranderingen in de zorg door scholen, zorginstellingen, bestuurders en gemeenteleden is ervaren. Hieronder delen wij een aantal tips voor u als diaken:

Tips
- Participeer actief in overleg met de burgerlijke gemeente;
- Laat aan de burgerlijke gemeente zien welke ondersteuningsbehoefte er is op het terrein van jeugdzorg;
- Maak inzichtelijk aan de burgerlijke gemeente wat in de preventieve sfeer wordt georganiseerd en betrek daarbij ook nadrukkelijk de werkzaamheden binnen het jeugdwerk;
- Stimuleer en activeer het (sociale) netwerk rond jongeren/gezinnen in uw gemeente;
- Vervul een signalerende rol daar waar gemeenteleden niet op de juiste manier geholpen worden.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: