• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Samenwerkingsverband gastopvang

02 februari 2017

Generale diaconale commissie HHK en De Vluchtheuvel gaan samenwerkingsverband aan voor gastopvang

Met ingang van 1 februari 2017 gaan de generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk en De Vluchtheuvel een samenwerkingsverband aan voor gastopvang voor kinderen en jongeren. Ds. Joppe, voorzitter generale diaconale commissie,: “Wat wij zien is dat jongeren en vaak ook ouders soms een time-out nodig hebben, maar dat pleegzorg veelal een stap te ver is. Vaak is laagdrempelige en tijdelijke opvang al voldoende. Om ouders te ontlasten en voor een kind of jongere een rustperiode te creëren, starten wij daarom in samenwerking met De Vluchtheuvel met gastopvang. Wij hechten er belang aan dat kinderen en jongeren opgevangen worden in een christelijk gezin. Dit is ook een reden waarom wij ervoor gekozen hebben om samen te werken met De Vluchtheuvel. Daarnaast zien wij de noodzaak voor professionele begeleiding, wanneer het opvang voor langere tijd betreft.”

De Vluchtheuvel heeft ruime ervaring in gastopvang en verzorgt al langere tijd gastopvang voor kinderen en jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten. Bij gastopvang gaat het om een time-out waarbij een kind of jongere voor een periode van maximaal drie maanden bij een ander gezin verblijft, in de nabije omgeving van de eigen woonplaats. Het is de bedoeling dat een kind of jongere na de gastopvangperiode weer teruggaat naar huis.

De Vluchtheuvel wordt verantwoordelijk voor begeleiding van een plaatsing en toetst vooraf of gastopvang passend is. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: