• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Orkaan Irma

22 september 2017

Woensdag 6 september raasde orkaan Irma met ongekende kracht over Sint-Maarten. De orkaan ('categorie 5') is een van de sterkste ooit en heeft grote schade veroorzaakt; tientallen huizen en gebouwen zijn verwoest. 

Diakenen en ook gemeenteleden stelden de vraag of de generale diaconale commissie voornemens is om een extra noodhulpactie op te zetten. Inmiddels komt hulp breed op gang en zijn allerlei organisaties samen met de inzet van de Nederlandse overheid actief in het rampgebied. Op dit moment lijkt er voldoende hulpverlening beschikbaar te zijn gezien de omvang van de ramp. De generale diaconale commissie heeft geen contacten met hulpverleningsorganisatie die in het Caraïbisch gebied werkzaam zijn.  Vooralsnog zijn er daarom geen plannen om een hulpactie voor Sint-Maarten te organiseren. Uiteraard staat het u vrij om als diaconie zelf te collecteren voor dit doel en het te besteden via een organisatie naar keuze.

Onlangs heeft de commissie een hulpverleningsactie opgezet voor overstroming in Azië, waaraan de opbrengsten van de diaconale collecte van D.V. 8 oktober besteed zullen worden. Daarnaast wordt er hulp geboden aan slachtoffers van de modderstromen in Freetown (Sierra Leone). 

In onze gedachten en gebeden zijn wij bij de slachtoffers van de rampen in het Caraïbisch gebied, Mexico, Sint Maarten, Sierra Leone en Azië. Met het gebed: ‘Heere, ontferm u over een wereld in nood’. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: