• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Hulp aan vluchtelingen – praktische adviezen voor kerkenraden

08 oktober 2015

Via de media bereiken ons tal van berichten over vluchtelingen die dagelijks Europa binnenkomen.  We delen met u een aantal praktische adviezen. 

Allereerst, bid voor de naaste in nood. In de Bijbel wordt de oproep gedaan om te zien naar de vreemdeling. Ook kunt u meehelpen door het houden van een collecte waarin de opbrengst overgemaakt kan worden naar organisaties die in de landen zelf of in Nederland hulp bieden aan vluchtelingen. Denk ook na over praktische ondersteuning, zoals inzameling van hulpgoederen. Wat kan uw gemeente betekenen als er in uw omgeving een opvangcentrum geopend wordt? Wees op de hoogte van plaatselijke initiatieven en overleg waar mogelijk ook met andere kerken in uw woonplaats en geef bij de lokale politiek aan dat u wilt meedenken over praktische oplossingen voor het vluchtelingenprobleem.

De commissie evangelisatie biedt de mogelijkheid om de cursus ‘Werk onder asielzoekers’ te volgen. Voor meer informatie en aanmelden zie: www.zendingdichtbij.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: