• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Huiselijk geweld en kindermishandeling

09 maart 2017

‘Heel veel mensen uit de gemeente wisten van de moeilijkheden binnen ons gezin, maar er is nooit iets mee gedaan. De mishandeling is pas gestopt toen ik getrouwd ben.’

Een citaat van een jonge vrouw die in haar jeugd te maken heeft gehad met mishandeling binnen het gezin. Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik zijn ernstige zaken die onze kerkdeuren niet voorbijgaan. Het is niet eenvoudig om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik te signaleren. Nog moeilijker is het om vervolgens handelend op te treden.

Weet u dat al van de mogelijkheid voor toerusting van ambtsdragers en kerkelijk werkers door een deskundige?

Tijdens drie avonden komen de volgende aspecten aan bod:
- Bijbelse bezinning op gebruik van geweld;
- Beleving en gevolgen van (seksueel) geweld binnen gezinnen;
- Signalering van kwetsbare gezinnen,
-Communiceren en handelen bij vermoedens van mishandeling en/of verwaarlozing.

Uiteraard is het mogelijk om de inhoud en aantal avonden aan te passen aan uw vraag en mogelijkheden. Wilt u meer informatie, een prijsopgave ontvangen of gebruikmaken van dit aanbod, dan kunt u contact opnemen met mevr. S. (Susan) Snoei, aandachtsfunctionaris bij stichting Schuilplaats(ssnoei@stichtingschuilplaats.nl,
0318-547870).

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: