• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

Ervaringen bezoek GDC Malawi (vervolg)

18 april 2017

Al eerder heeft u kunnen lezen van de reis van de generale diaconale commissie (GDC) naar Malawi. Hieronder blikken ds. J. Joppe en diaken H. Smits terug op het vervolg van hun reis:

“Na de eerste dag in Malawi volgt een tweetal dagen met de ene vergadering na de andere. Wij bezoeken een aantal hulporganisaties, dat de Reformed Presbyterian Church (RPC) kan helpen met het verbeteren van de opbrengsten van de landbouwactiviteiten van de leden. In Malawi is een grote variëteit aan hulporganisaties, er valt wat te kiezen. Gelet wordt op de identiteit van de organisaties en op de aanpak. In de evaluatie met de broeders van de generale synode blijkt dat we van al deze organisaties wat kunnen leren. De RPC zou graag alles zelf doen, maar de GDC twijfelt aan de wenselijkheid en haalbaarheid daarvan. We spreken af dat er verder onderzoek zal worden gedaan naar de verschillende organisaties.

Zaterdag gaan wij op veldbezoek naar het gebied van de Lower Shire, in het diepe zuiden. Nog steeds zijn er ondervoede kinderen te zien, ondanks het feit dat de oogsttijd begonnen is. Hoewel er in Malawi als geheel behoorlijk wat neerslag gevallen is, is dit een gebied waar het erg droog gebleven is. Zorgen zijn er dus genoeg! Toch zijn er ook mooie dingen. De GDC heeft onlangs toestemming gegeven voor een project met stekken van zoete aardappel. De stekken zijn uitgedeeld en reeds gepoot. Hopelijk levert dit nog wat eten op, voor dit gebied een lange periode van honger ingaat, tot de volgende oogsttijd. De projecten van de GDC worden professioneel uitgevoerd door Timotheos; de mensen die we spreken tonen zich erg tevreden over de uitvoering ervan.

Na een lange dag vol indrukken keren we terug naar ons logeeradres. Morgen is het rustdag, zondag! We zien uit naar de diensten waarin we kennis kunnen maken met de geestelijke kant van het werk met de RPC!”

Inmiddels hebben ds. J. Joppe en diaken H. Smits hun bezoek aan Malawi afgerond. Bidt u mee voor een goede opvolging van de gehouden besprekingen? 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: