• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Kennisbank

ANBI Status – En wat uw diaconie moet regelen!

11 mei 2015

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. 

Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Recentelijk zijn de regels voor een ANBI status veranderd. Gemeenten en ook diaconieën moeten uiterlijk per  D.V. 1 januari 2016 aan deze regels voldoen. De ANBI gegevens moeten inzichtelijk gemaakt worden via een website, dat kan zijn op de website van de plaatselijke gemeente. Iedere diaconie is/wordt hierover geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief. Tevens ontvangt u een format dat gebruikt kan worden om de ANBI gegevens op een website te publiceren.  Op de website Hersteld Hervormde Kerk is de nieuwsbrief en het format beschikbaar. We adviseren u om hier zo spoedig mogelijk als diaconie opvolging aan te geven. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: